Kalite Politikamız

Taahhüdümüz:  AVERA Büküm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iletişimde şeffaflık, müşterilerimize hizmette dürüstlük, çalışanlarımız için adalet ve içinde faaliyet gösterdiğimiz topluluğa  karşı sorumluluk temellerine oturan, sürekli iyileştirme araçları ile kendini geliştiren bir işletme felsefesi taahhüt eder. 

Vizyonumuz; Güvenlik, Kalite ve Maliyet başlıklarında ilgili tarafların beklentilerini aşmaktır. 

Görevimiz;  İlkelerimize dayanan, karlı bir iş kültürü yaratmaktır.

İlkelerimiz;

Çalışanlarımız

AVERA Büküm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, evimiz dediğimiz topluluklardaki kültürel çeşitliliği bütünüyle benimseyen, istihdam fırsatı ve kazanç adaleti taahhüt eder. Çalışanlarımızın refahı ve menfaatleri işimizin her sürecinde önceliklidir. 

AVERA Büküm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi şunları yapmayı taahhüt eder:

  • Dürüstlük ve bütünlüğe dayalı bir başarı ortamı yaratmak ve beslemek;
  • Şirketin başarısında eşitlikçi paylaşım;
  • Eğitim ve iletişim yoluyla güçlendirme;
  • Bireysel gelişim ve fırsat eşitliği;
  • Güvenli bir çalışma ortamı tasarlamak ve sağlamak. 

Müşterilerimiz

Müşterimizin ihtiyaçları önemlidir ve işimiz içinde en yüksek önceliği temsil eder. Bizim yükümlülüğümüz; sahte beklentiler yaratmadan, tüm talepleri hızla ele almak ve müşteri ihtiyaçlarını öngören bir yaklaşımla karşılamaya çalışmaktır. 

Kalitemiz

Müşterilerin beklentilerini net bir şekilde tanımlayarak başlar, tanımlanan beklentileri sürekli olarak karşılamaya ve sürekli iyileştirme mantığı ile beklentileri aşmaya çalışırız. Uygulanabilir tüm standartlara / müşteriye özel gereksinimlere uyabilmek ve asgaride bu seviyeyi koruyabilmek için yardımcı olacak olan kalite süreçlerini oluştururuz.

Topluluğumuz

AVERA Büküm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, içinde faaliyet gösterdiğimiz topluluklara destek vermeyi taahhüt eder. Sosyal sorumluluk uygulamasına inanır ve çalışanlarımızın benzer davranışlarını teşvik eder. Fiziksel çevrenin korunmasını ve tesislerimizdeki kirliliğin önlenmesini destekler. Kayıt olunan tüm güvenlik, çevre, yasal ve düzenleyici gerekliliklerini uygular.